ชวนโรงเรียนทั่วประเทศจัดตั้งชมรม Gen Z GenStrong เลือกไม่สูบ
ทางเรามีงบสนับสนุนการจัดตั้งชมรม 2000 บาท
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถดูเอกสารประกอบการจัดตั้งชมรม ผ่านทาง Google Drive ได้ผ่านลิ้งค์
https://drive.google.com/drive/folders/1U582y8dhBTOYpdWFGaMzbyNUrg4r4FZl?fbclid=IwAR2f5inxV-HaVNTx3zOlKzDxu3E_t1Ld7DTOaoA1OI9NWLLTpz7_Mxys91k