บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/wmMtF