เพราะ GenZ คือเจนเนเรชั่นที่จะมีพลังเปลี่ยนอนาคตถ้าจะให้จำกัดความแบบสั้นๆ เด็ก GenZ อย่างเรานั้น คือเด็กเกิดตั้งแต่ปี 2543 (ปี ค.ศ.2000) เป็นต้นมา โดยเด็กรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีพลังที่สำคัญก็คือ “ความต้องการที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น” อยู่ในตัว

พลังของเหล่า GenZ สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันพิษภัยจากบุหรี่


เนื่องจากในปัจจุบัน บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฏหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆ่าผู้สูบไปอย่างมากมาย เพราะในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสารพิษ 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง

ที่สำคัญก็คือบุหรี่นั้น สามารถทำให้ผู้สูบติดไปตลอดชีวิต เพราะฤทธิ์ของนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มีอำนาจเสพติดเท่าเฮโรอีน โดยปัจจุบันมีจำนวนคนไทยที่เริ่มสูบและติดแล้วมีเพียง 27% เท่านั้นที่เลิกได้ ส่วนอีก 73% จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต

เหล่าเยาวชน GenZ เองก็ตกอยู่ในอันตรายจากบุหรี่เช่นกันขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่ติดบุหรี่แล้วถึง 353,898 คน ซึ่งทุกๆ 7 คนใน 10 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตหรือเท่ากับ 247,728 คน โดยครึ่งหนึ่งคือ 123,864 คน จะป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ในอนาคต นี่ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และเราควรจะร่วมมือกันทำอะไรซักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้

นี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลว่า ทำไมพวกเราเหล่า GenZ จึงควรรวมพลัง จับมือกันเพื่อป้องกันพิษภัยของบุหรี่ที่กัดกินสุขภาพของผู้คน และภารกิจนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่มันคือการดูแลอนาคตของสังคมไทยให้สดใส ด้วยการลดโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่ลงได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับ