การช่วยให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า

      เมื่อเยาวชนต้องการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า พวกเขาต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือที่ดีคือ การพูดคุยและแนะนำแหล่งข้อมูลที่เยาวชนสามารถเข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่ ควรใช้วิธีการเชิงบวก ให้ความรู้ ข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ควรใช้วิธีการลงโทษ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/wmMtF