เมื่อวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 นี้  เหล่า Gen Z ได้รวมพลกันอีกครั้ง ครั้งนี้เรานัดกันเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3 เป็น Gen Z แกนนำเยาวชนทั้งหมดทั้งคุณครู และพี่เลี้ยงจากพื้นที่ ที่ร่วมดำเนินโครงการโครงการเยาวชน Gen Z ร่วมขับเคลื่อน เฝ้าระวัง และรณรงค์ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่ จากพื้นที่ 4 ภาค 10 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่, เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี,  ศรีสะเกษ,  ภูเก็ต,  กระบี่, ราชบุรี  และชลบุรี  จำนวนกว่า 150 คน เราเจอกันแบบ New Normal :  social distancing กับสถานการณ์โควิด 19
 
 

 
หลักสูตรจะเน้นการรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ผลิตขึ้นเพื่อต้องการให้วัยรุ่นสูบและติดบุหรี่ในที่สุด เหล่า Gen Z จะได้รู้เสียทีว่า ที่บริษัทบุหรี่ออกมาบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกได้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคติน ไม่เป็นอันตรายหรอก ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าหลายท่าน อาทิเช่น (พี่หมอเกด) ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,   (พี่อัฟ) พชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, (พี่เอท) จิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (พี่ปริ้นท์) นายปริญญา ดาระสุวรรณ์   นักวิชาการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (พี่จั้ม) ธัญชนก คีรีวงค์(พี่วิน)  ณพวีร์ ไหลพานิช จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพี่ฮาริส มาศชาย  ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ DigitorThailand และทีม ดำเนินการจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้ที่จะได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนาน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องดอนเมือง 1 -2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 

 

 

ซึ่ง นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (พี่อ้อย) ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong :  เลือกไม่สูบ (Gen Z Academy)  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 ได้พัฒนาสมรรถนะ Gen Z ให้มีบทบาทในการรณรงค์และสามารถร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในมิติต่าง ๆ ทั้งการรณรงค์และผลักดันนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ของ Gen Z Academy รุ่นที่ 3 ซึ่งจะเน้นเรื่องความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอันตราย และการรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป้าหมายของ (บริษัท) บุหรี่ไฟฟ้าพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน มีหลักฐานจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ Gen Z จะได้เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการอบรมการรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสื่อสารบอกต่อกับเพื่อน ๆ ได้รู้เท่าทันเช่นกัน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการของ Gen Z รวมทั้งการเปิดตัวเพลง Gen Z ไม่ต้องลอง ซึ่งร้องโดยศิลปินกลุ่ม Red Spin จากค่ายบริคเฮ้าท์  เป็นเพลงที่สื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่อีกด้วย
 

 

 

 

 

กิจกรรมก้าวต่อไปของ Gen Z ใน 10 พื้นที่
Gen Z มะขามหวานพันธุ์ดี เพชรบูรณ์ :
เป็นเครือข่าย GenZ  ที่รวมตัวกัน ของโรงเรียนภายใต้การนำของ สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 39 แห่ง ซึ่งครั้งนี้ได้ส่งตัวแทนจาก 10 โรงเรียนมาเข้าร่วมอบรม นำทีมโดย ประธานGenZ เพชรบูรณ์ พี่เชอร์รี่ จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา และ รองประธานพี่เจ จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ทีม Gen Z มะขามหวานพันธุ์ดี เพชรบูรณ์ มีการขยายเครือข่ายGenZ และดำเนินโครงการด้วยการใช้กลยุทธ์ดาวกระจายไร้ควัน คือการ ให้รุ่นพี่ GenZ สร้างชมรม และขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมเกม และเติมทั้งข้อมูลด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการควบคุมยาสูบในพื้นที่ การรู้ลึกถึงอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกหลากหลายประเด็น โดยมีเกณฑ์คัดเลือกตามที่ทางโครงการได้ตั้งไว้
  

Gen Z จังหวัดเชียงใหม่ : จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ที่ประสบผลสำเร็จอยู่แล้ว ของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับการช่วยเพื่อนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ ซึ่งจะมีคำแนะนำและตัวช่วย เช่น มะนาว ลูกอมดอกคำฝอย และกิจกรรมรณรงค์ลงพื้นที่ของแกนนำ เช่น ถนนคนเดิน ที่มีนักท่องเที่ยว ในโอกาสสำคัญๆ ของชุมชน


Gen Z ภูเก็ต : เป็นการขยายเครือข่าย Gen Z รุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้าง Gen Z ในการทำงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายการดำเนินงานต่อไปของพวกเรา จะเป็นโครงการเก็บขยะ (ก้นบุหรี่)
ที่หาดป่าตอง รณรงค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดบุหรี่ต้นแบบ และจะได้ขยายต่อไปยังหาดอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดบุหรี่


Gen Z กระบี่ : ทีม GenZ จากสโมสรลูกปูดำของจังหวัดกระบี่ และ GenZโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จังหวัดกระบี่ มีจุดเด่นคือการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ มีกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังให้พื้นที่ชายหาดของจังหวัดกระบี่ไม่มีขยะจากก้นบุหรี่ โดยทีม GenZ และรณรงค์สร้างกระแสต่าง ๆ ตามเทศกาลสำคัญเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา 
 
Gen Z ชลบุรี : จุดเด่นของทีมเรา คือมีแกนนำที่เป็นนักกีฬากระโดดเชือกระดับประเทศ และที่สำคัญเป็นเยาวชนที่เคยติดบุหรี่แล้วเลิกได้ หันมาเล่นกีฬาใช้ความสามารถที่เด่นของตนเอง เพื่อสร้างความภูมิใจให้พวกเค้า การรณรงค์จะเป็นในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการใส่เสื้อรณรงค์ในการแข่งขันในแมทสำคัญๆ มีการเชื่อมกับ Gen Z ในจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อทีมกระโดดเชือกลงไปในพี้นที่


Gen Z ราชบุรี : ทีมเราได้มีการรณรงค์ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเพื่อเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมเป็น Gen Z ปลอดบุหรี่ด้วยกัน


Gen Z ศรีสะเกษ : ภายใต้ชมรมคนพันธุ์เสียว กิจกรรมหลักของพวกเราจะเป็นการรณรงค์ในชุมชนเพื่อให้บ้านปลอดบุหรี่ และได้สอดแทรกกิจกรรมรณรงค์เข้าไปกับงานบุญประเพณีของท้องถิ่น และมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเชิญชวนให้คนเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในวันงดสูบบุหรี่โลก มีเพลงรณรงค์เรื่องบุหรี่ของชมรมที่เป็นภาษาท้องถิ่นใช้ในกิจกรรมของเราเพื่อให้เข้าถึงชุมชนยิ่งขึ้น


Gen Z นครราชสีมา : กิจกรรมของเราจะมีอย่างสม่ำเสมอ มีการประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์อย่างต่อเนื่อง มีการอบรม Gen Z ในโรงเรียนเรียนใกล้เคียงเรื่องบุหรี่ผ่านเกมส์ มีการลงพื้นที่ชุมชนในวันสำคัญ ๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นต้น


Gen Z ขอนแก่น : มีการสร้างสัญลักษณ์ของชมรมผ่านตัวไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีสถานีของนเองในการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก มีขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดประกวด cover dance ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. 60 ในข้อที่เกี่ยวกับเยาวชนและชุมชน ร้างพอทเพลย์ของชมรม จุดเด่น คือมีการทำงานที่เชื่อมกับเครือข่ายทั้ง 8 เครือข่าย


Gen Z อุบลราชธานี : มีการพัฒนาและสร้าง gen Z ในอุบล ในกลุ่มอาชีวะอุบลจากรุ่นพี่ โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานความรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ หรือ สสจ. เพื่อสร้างคามสัมพันธ์ รวมถึงการจัดตลาดจำลองเป็นตลาดไอเดียในชุมชนอีกด้วย
 

สำหรับ Gen Z โรงเรียนนารีนุกูล : จัดทำโมเดล FDCA ซึ่งย่อมาจาก Plan คือ การวางแผน Do คือลงมือทำตามแผน Chek คือ ตรวจสอบการทำงานเพื่อการพัฒนา Aducate คือ นำข้อคิดเห็นมาลงมือปฏิบัติในการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 

 

 เสียงจาก Gen Z ต่อการอบรมครั้งนี้ รู้สึกอย่างไร?
“เป็นการอบรมที่ได้รับทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่น รวมถึงความสนุกสนานของทีมพี่ ๆ  ทำให้ไม่รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ง่วงเลย ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ”

“ได้ไอเดียในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน และจะได้พัฒนารูปแบบการรณรงค์ที่จะนำไปใช้ต่อในโรงเรียนเพื่อทำให้กิจกรรมนั้นๆ ไม่น่าเบื่อ ได้เทคนิกจากโรงเรียนเพื่อนๆ ในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเพื่อให้เลิก โดยใช้มะนาวซึ่งเป็นของที่หาได้ในชุมชน”

“รู้จักบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ว่ามันมีอันตราย โดยเฉพาะเรื่องน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน จะได้นำไปบอกต่อกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนที่สูบและไม่สูบ เพราะเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวเรามาก”

“รู้ในเรื่องของกฎหมาย และอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านฐานต่าง ๆ ที่สนุกมาก ๆ แต่เวลาน้อยไปและจะนำไปขยายไปสู่เพื่อน ๆ ในโรงเรียน และเพื่อนแกนนำที่ไม่ได้มา”  
และอีกหนึ่งกำลังใจจาก ศิลปิน Redspin
"พวกเราก็เป็น Gen Z ที่ไม่สูบบุหรี่ และจะร่วมรณรงค์ผ่านเพลง “ไม่ต้องลอง” และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ Gen Z ทุกคนว่า “บุหรี่ไม่ดี ไม่ต้องลองนะค่ะ” 
 

 

 

 

 

 ติดตาม Gen Z Academy ครั้งที่ 4 ว่าจะมีอะไรมาเล่าให้เหล่า แกนนำ Gen Z ได้รู้กันอีก แม้เราไม่ได้เจอกัน แต่เราก็มีช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร และยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนกิจกรรมกันได้ทาง https://www.facebook.com/genzstrong  แม้โควิดจะทำให้เราห่างกัน แต่ Social Media ทำให้เราใกล้กันนิดเดียว