จบหลักสูตรกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเหล่า GenZ สพม.พช ในการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 4  : GenZ เพชรบูรณ์ สพม.พช. Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ ”  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม SR Residence Hotel จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้แกนนำเยาวชน Gen Z จำนวน 82 คน และคุณครูผู้ดูแล อีก 44 ท่าน รวม 126 คน จากโรงเรียน ทั้ง 38 แห่ง ของ สพม.พช  สามารถ Creative สร้างสรรค์คลิปในประเด็นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้น่าสนใจ และได้เรียนรู้เทคนิคในแต่ละด้านก่อนจะเป็นคลิปที่โดนใจ Gen Z และปังได้
 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช) เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน ได้แก่ นางสาวประกาย บรรลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช) และพี่ ๆ วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ผลิตคลิปตามเทรนด์สำหรับเหล่า Gen Z โดยเฉพาะ จากทีมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นำทีมโดย พี่อัฟ นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, พี่เบส นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการฯ  พี่จ๊าบ นายนพดล  อินต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และท่านอาจารย์ธนภัทร์ ขันธหัตถ์  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  

 

 

 

พี่อ้อย นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้จัดการแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Strong เลือกไม่สูบ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  โดยเน้นให้แกนนำเยาวชน Gen Z สพม.พช มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และกล้าแสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง ด้วยการเชื่อม และประสานความร่วมมือกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน หรือ สื่อสารผ่านช่องทาง social media ที่เยาวชนให้ความสนใจ การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิเช่น เน้นฝึกปฏิบัติ “คิดอย่าง Content Creator” 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ "เรื่องเล่า 10 วิ"
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

การเล่าเรื่องและการเขียนบทภาพ  (Storyboard) การเรียนรู้มุมมอง วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและหลักการนำเสนอภาพสำหรับการทำคลิป  พร้อมกับ รู้จักโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง น้อง ๆ ทุกทีม ได้ฝึกการเขียน (Storyboard) ในประเด็น ที่ตัวเองได้โจทย์ ภายใต้ 4 หัวข้อ 4 ประเด็น  ได้แก่
 
ประเด็นหัวข้อ (Content) ความสนใจ
Gen Z Strong เลือกไม่สูบ  
เพื่อน   / ความรัก / เงิน  /  สุขภาพ
 
โรงเรียนปลอดบุหรี่
บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย
นิโคตินตัวร้ายทำลายสมอง

ซึ่งผลของการอบรมครั้งนี้ เกิด Storyboard จำนวน 38 ชิ้น และ คลิป 38 เรื่อง ภายใต้ 4 หัวข้อข้างต้น ดังตัวอย่างที่เห็นนี้

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

โดยหลังจากการอบรมครั้งนี้ ทุกโรงเรียน และทุกทีมต้องส่งคลิป จำนวน 2 คลิป เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คลิปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม Gen Z ในโรงเรียน ความยาว 5-7 นาที   และคลิป Gen Z strong เลือกไม่สูบ สำหรับเผยแพร่ใน ช่องทาง Social ของ Gen Z ส่วนกลางอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอบรมครั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช) คุณครูทุกท่านที่ร่วมกันดูแลน้อง ๆ ทั้งสองวันของการอบรม และ ที่สุด คือ เหล่า Gen Z สพม.พช.ทุกคนที่ทุ่มเททั้งแรงการแรงใจ สู้กันจนดึกดื่นส่งการบ้านกันครบและมีผลงานเจ๋ง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำคลิป Gen Z ในครั้งนี้

จากใจ Gen Z
นางสาวอรัชญา ไกรวารี (อมยิ้ม) จากโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
      อมยิ้มบอกว่า “ สนุกมากค่ะการอบรมครั้งมีสาระความรู้และความสนุกพี่วิทยากรน่ารักมากๆค่ะ  ได้รู้เทคนิคการถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอต่างๆ การเขียนสตอรี่บอร์ด  ซึ่งหนูจะนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดโดยการทำคลิปสอดแทรกความรู้ให้น้องๆที่โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆค่ะ”นายภคพล ไทยแท้ (กีต้าร์) ชั้น ม.5 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
       กระผมนายภคพล ไทยแท้ (กีต้าร์)  เป็นตัวเเทนจากโรงเรียนวังโป่งศึกษา มีความประทับใจในการอบรมครั้งนี้ ผมรู้สึกว่าการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้และได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียน มากมายและพี่ ๆ วิทยากรอีกหลายคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์และการตัดต่อวีดิโอ และโทษภัยของบุหรี่  แถมยังได้ของรางวัลอีกมากมาย ถ้ามีโอกาสผมอยากไปร่วมงานอีกครั้งครับ


นางสาวอาทิตยา น้อยสิงห์ (ชมพู่) ชั้น ม.4  โรงเรียนเนินพิทยาคม
           การได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ หนูสนุกมากๆค่ะ เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ Gan Z และยังได้เพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วยค่ะ หนูได้เรียนรู้ในการตัดต่อคลิป การหาโลเคชั่นในการถ่ายคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสง เสียง ภาพ ระยะในการถ่าย และก็เรื่อง อันตรายของบุหรี่ค่ะ   กลับจากการอบรมแล้วหนูจะนำไปต่อยอดในการศึกษาค่ะเพราะรู้สึกว่าการมาอบรมในครั้งนี้ชอบการตัดต่อคลิปค่ะ เลยคิดว่าจะเรียนต่อคณะนิเทศน์ เเละจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปพัฒนาและนำไปใช้ในการศึกษาค่ะ
 

นายนพดนัย คำเหลื่อม (นนท์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวังโป่งศึกษา  
       ผมรู้สึกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน โดยเฉพาะเรื่ององค์ประกอบการถ่ายวิดีโอ การตัดต่อ การเขียนสตอรี่บอร์ด ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ผมจะนำไปใช้ในการจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอ และนำไปสอนให้กับน้อง ในชมรม Gen Z ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ต่อไปครับ


นายจิรทีปต์ สาตุ่น (ฟาร์ม) ชั้น ม4/1 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
       การอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผมรู้สึกสนุก และมีเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนเยอะขึ้นครับ และยังได้ความรู่เพิ่มเรื่องการตัดต่อคลิป วิธีการต่าง ๆ ก่อนทำคลิปสั้น การถ่าย และแนวทางการทำStoryboard  ซึ่งผมจะนำไปสอนน้องๆ และนำไปทำคลิปที่รณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน  และจะนำความรู้ต่าง ๆ ทั้งหมดไปอบรมน้องๆในชมรมด้วยครับ