กิจกรรม Workshop "ปล่อยของ ลอง Design : Sticker Line Gen Z No Vaping"

     วันนี้ 30 เมษายน 2567  น้อง ๆ Gen Z กว่า 50 คน ร่วม  Workshop กิจกรรมผ่านช่องทาง Zoom การออกแบบสื่อ Sticker Line Gen Z No Vaping ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    งานนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พี่หมอเกด  รศ. ดร. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาให้ความรู้เรื่อง รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า: บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย  ก่อนที่จะไปร่วมออกแบบ กับ พี่กร  คุณปกรณ์ เต็มใจ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ด้าน Visual Note  
    ดูจากผลงานที่น้อง ๆ ส่งการบ้านมาเบื้องต้นต้องบอกว่า สุดปังทุกคนเลย  ติดตามผลงานออกแบบของน้อง ๆ ได้ทุกคนที่นี่เร็ว ๆ นี้จะทะยอยแชร์ผลงานให้ครบทุกคนนะคะ

#StickerLineGenZNoVaping
#GenZGenStrongเลือกไม่สูบ